Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej zajmuje się diagnostyką wszystkich nowotworów na podstawie analizy ciała pacjenta w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności zmienionych chorobowo tkanek. W Zakładzie wykonywane są m.in. takie badania jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG, RTG, mammografia, itp.

Rezonans magnetyczny

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej posiada dwa aparaty do rezonansu magnetycznego. Jeden 1,5T oraz drugi najnowszej generacji rezonans 3T (trzyteslowy). Centrum Onkologii w Bydgoszczy należy do grona nielicznych szpitali w regionie posiadających taki aparat. To nowoczesne urządzenie pozwala na wykonywanie spektroskopii gruczołu krokowego w badaniu przez brzusznym, bez konieczności stosowania cewki dorektalnej, spektroskopia mózgu jest dokładniejsza niż na aparacie 1,5T, można także wykonać badanie perfuzyjne ASL, bez podania środka kontrastowego.

Rezonans magnetyczny to badanie, które wykorzystuje pole magnetyczne wytwarzane przez fale radiowe. Jest ono nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe, ale wymaga od pacjenta wytrwania w bezruchu w trakcie wykonywania poszczególnych sekwencji. Badanie trwa od 15 do 60 minut i jest wykonywane z kontrastem lub bez, w zależności od wskazań medycznych.

Badanie MR, ze względu na lepszą rozdzielczość kontrastową tkanek, pozwalają precyzyjniej niż tomograf komputerowy wykrywać patologiczne zmiany, głównie w zakresie mózgowia, twarzoczaszki, miednicy, stawów i kości. Najczęściej wykonujemy skany ciała pacjenta w trzech przekrojach – poprzecznym, czołowym i strzałkowym.

Osoby otyłe czy cierpiące na klaustrofobię mają duży komfort podczas badań, ponieważ gantra rezonansu magnetycznego ma szerokość aż 70 cm.

Do badania MR konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny we krwi lub GFR (badanie ważne jest 3 m-ce). U pacjentów z upośledzoną funkcją nerek podawany jest bezpieczny dla nich środek kontrastowy lub badanie wykonujemy bez środka kontrastowego (w zależności od poziomu GFR).

Należy zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań (USG, RTG, KT, MR, opisy ze zdjęciami lub CD).

Tomograf komputerowy

Tomografia komputerowa jest badaniem z użyciem promieniowania jonizującego. Badanie to jest bezbolesne, trwa 5-15 minut, obrazuje narządy wewnętrzne i pozwala na wykrycie w nich ewentualnych nieprawidłowości.

Narządy człowieka różnią się gęstością, w związku z tym pochłaniają różną ilość promieniowania. Dzięki tej właściwości można dobrze zróżnicować tkanki pacjenta. Powstające z każdego obrotu lampy obrazy, są przetwarzane przez komputer i przedstawiane na monitorze, jako obraz struktur ciała pacjenta.

Tomograf komputerowy wykonuje skany ciała pacjenta wzdłuż jednej powierzchni, ale oglądać je możemy i analizować pod różnym kątem, najczęściej w trzech przekrojach – poprzecznym, czołowym i strzałkowym. TK jest badaniem z wyboru w diagnostyce chorób klatki piersiowej.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania TK jest ciąża. Dlatego każda kobieta ciężarna lub podejrzewająca ciążę pacjentka powinna powiadomić o tym fakcie personel medyczny pracowni. Wyjątkowe przypadki są indywidualnie rozpatrywane przez lekarza prowadzącego i wykonywane z pisemną zgodą pacjentki.

Do badania TK konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny we krwi lub GFR (badanie ważne jest 3 m-ce). U pacjentów z upośledzoną funkcją nerek podawany jest bezpieczny dla nich środek kontrastowy lub badanie wykonujemy bez środka kontrastowego (w zależności od poziomu GFR).

Należy zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań (USG, RTG, KT, MR, opisy ze zdjęciami lub CD).

Podanie środków kontrastowych może wywołać:

  • zawroty głowy,
  • swędzenie,
  • uczucie gorąca,
  • nudności, wymioty,
  • kołatanie serca.

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych należy natychmiast zgłosić personelowi.

RTG

Badanie RTG jest jedną z podstawowych technik diagnostycznych w medycynie. Jest to badanie z użyciem promieniowania jonizującego. Wykonujemy badania całego ciała, poza zdjęciami zębów, oraz badania kontrastowe – urografię, badanie przełyku i pasaż jelit.

USG

Jest to badanie z użyciem fali ultradźwiękowej. USG jest badaniem bezbolesnym i nieszkodliwym. Przeprowadzamy badania wszystkich okolic ciała, w tym badania dopplerowskie, ortopedyczne oraz dorektalne.

Do badania USG jamy brzusznej należy przyjść na czczo lub 5-6 godzin po jedzeniu, pęcherz moczowy powinien być wypełniony. Badanie pozostałych okolic ciała nie wymaga przygotowania.

Mammografia

Jest podstawowym badaniem w diagnostyce raka piersi. Jest to badanie z użyciem promieniowania jonizującego. Od indywidualnej wrażliwości zależy bezbolesny lub bolesny przebieg badania.

Mammografie diagnostyczne wykonujemy od 35-ego roku życia ze wskazań lekarskich, u pacjentek objawowych. Mammografie skriningowe wykonujemy u pań bezobjawowych między 50 a 69 rokiem życia. Badania te w naszym szpitalu wykonywane są w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

U ponad 95% kobiet nie stwierdzamy zmian podejrzanych o nowotwór złośliwy. Pozostałe osoby są wzywane do wykonania badań w ramach diagnostyki pogłębionej: USG, zdjęcia mammograficzne celowane i powiększone, biopsje cienko- i grubo-igłowe, mammotomie pod kontrolą obrazu usg i mammografu (stereotaktyczne). Wykonujemy także galaktografię – badanie polegające na podaniu środka kontrastowego do wydzielającego przewodu mlekowego i zobrazowanie tego w mammografii. Badanie to wykonuje się przy podejrzeniu rozrostu wewnątrzprzewodowego.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe