Zakład Radioterapii

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najlepszych w kraju. Posiadamy nie tylko wysokiej jakości, nowoczesny sprzęt, ale także doświadczoną i wyspecjalizowaną w leczeniu promieniami kadrę medyczną. Nasi wykwalifikowani i pełni lekarze radioterapeuci, technicy oraz fizycy medyczni wspólnie są w stanie zaoferować pacjentom terapie stosowane w najbardziej rozwiniętych krajach na świecie.

W Zakładzie Radioterapii znajduje się 8 nowoczesnych aparatów do napromieniania, dzięki temu stosujemy najbardziej precyzyjne techniki leczenia, m.in. radioterapię stereotaktyczną (napromienianie guzów mózgu, zmian przerzutowych i innych z dokładnością do 1 mm), radioterapię bramkowaną (uwzględnia np. ruchomość tkanek związaną z oddychaniem co pozwala na ograniczenie narażenia zdrowych organów) i sterowaną obrazem. W najmniejszych napromienianych obszarach średnica guza nie przekracza nawet kilku milimetrów.

Specjalizujemy się w leczeniu skojarzonym nawet w najbardziej zaawansowanych nowotworach i nawrotach choroby z udziałem pełno profilowej chemioterapii (standardowej i celowanej), brachyterapii, terapii celowanych molekularnie oraz chirurgii. Korelacja tych technik sprawia, że możemy zaoferować naszym pacjentom najskuteczniejsze dla nich leczenie.

Bydgoskie Centrum Onkologii jest jedynym ośrodkiem w regionie wykorzystującym do planowania radioterapii najnowocześniejsze metody diagnostyczne: PET/CT i PET/MR oraz 64-rzędowy tomograf komputerowy dedykowany tylko i wyłącznie planowaniu leczenia.

Radioterapia jest wykonywana w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji zostają skierowani do Oddziału Radioterapii, gdzie pod okiem wykwalifikowanych specjalistów przechodzą całą terapię. Od chwili wejścia w życie pakietu onkologicznego radioterapia nie oznacza już miesiąca spędzonego na łóżku szpitalnym. Teraz chorzy poddawani leczeniu promieniami otrzymują bezpłatne zakwaterowanie w kilku-gwiazdkowych hotelach. W ramach noclegu zapewnione zostaje pacjentowi śniadanie oraz obiadokolacja. Bezpłatny nocleg nie przysługuje w dniach, w których nie odbywa się napromienianie.

Oddział Kliniczny Radioterapii zajmuje się pacjentami wymagającymi wysoce specjalistycznego leczenia skojarzonego, szczególnie nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (mózgu, oraz rdzenia kręgowego), krtani, gardła, przełyku, płuc, prostaty, odbytu i odbytnicy. We współpracy z Zakładem Neuroonkologii i Radiochirurgii prowadzimy leczenie celowane chorych z przerzutami do mózgu, wątroby, kości, węzłów chłonnych i innych narządów. Oddział tworzy zespół lekarzy – 9 specjalistów radioterapii onkologicznej, 2 lekarzy w trakcie specjalizacji i 17 pielęgniarek posiadających specjalizację z pielęgniarstwa onkologicznego.

Kontakt do Zakładu
Koordynator Zakładu Radioterapii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski
Koordynator Zespołu Techników dr n. med. Szymon Ziółkowski
Pielęgniarka Koordynująca mgr Małgorzata Trzcińska

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe