Zamówienia z wolnej ręki

27.09.2017 – Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

Numer postępowania: 77/P/2017
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sekwenatora kolejnej generacji (NGS) i sprzętu peryferyjnego,
Rodzaj zamówienia: dostawa

04.08.2017 – Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

Numer postępowania: 7/P/2017
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości przy ul. dr I. Romanowskiej 2
Rodzaj zamówienia: usługi

31.10.2016 – Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

Numer postępowania: 960/P/2016
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa, montaż i uruchomienie Akceleratora Clinac IX 
Rodzaj zamówienia: dostawy

04.10.2016 – Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

Numer postępowania: 955/P/2016
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup i montaż lampy do Angiografu Artis Zee Celling
Rodzaj zamówienia: dostawy

21.06.2016 – Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

Numer postępowania: 938/P/2016
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Umowa serwisowa systemu ARIA na okres 1 roku
Rodzaj zamówienia: usługa

10.06.2016 – Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

Numer postępowania: 910/P/2016
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa wyposażenia do diatermii elektrochirurgicznych
Rodzaj zamówienia: dostawy

31.05.2016 – Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

Numer postępowania: 923/P/2016
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa odczynników, kaset, krwinek wzorcowych i materiałów eksploatacyjnych do analizator IH-1000 wraz z dzierżawą analizatora immunohematologicznego
Rodzaj zamówienia: dostawy

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe