27 sierpnia 2023

Zmarł Zbigniew Pawłowicz. Wieloletni Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Wczoraj po przegranej walce z rakiem zmarł dr n. med. Zbigniew Pawłowicz. Wieloletni Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, były senator, poseł i radny sejmiku wojewódzkiego. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast w 2014 r. złożył swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów na ul. Długiej.

Dla jednych wizjoner, pasjonat, dla innych doskonały menedżer, a tak naprawdę chirurg, który w latach 1996-2014 efektywnie zarządzał bydgoskim Centrum Onkologii. Od początku pozostawał wierny swoim przekonaniom i intuicji, która przez lata kierowania ośrodkiem go nie zawiodła. W swojej strategii działania konsekwentnie kierował się zasadą "Jesteśmy dla Ciebie", koncentrując swoją uwagę na potrzebach pacjenta. Jego innowacyjne podejście do choroby nowotworowej przejawiało się zarówno w działaniach na profilaktykę, jak również na technikach diagnozowania i leczenia nowotworu. Wzorując się na modelu ośrodków amerykańskich, stworzył w Bydgoszczy placówkę kompleksowego leczenia chorób nowotworowych.

Stawiał przede wszystkim na innowacje, nie bojąc się ryzyka. Jako pierwszy w 2003 roku uruchomił w Polsce pracownię Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej z laboratorium produkcji radiofarmaceutyków, a 10 lat później ponownie, jako pionier podjął decyzję o uruchomieniu w Zakładzie Medycyny Nuklearnej najnowocześniejszej i pierwszej w Polsce hybrydy PET/MR.

Utworzył Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia, wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy chcieli korzystać z programów profilaktycznych, aby ułatwić dostęp do specjalistów onkologów, dyrektor Pawłowicz rozszerzył działalność bydgoskiego ośrodka o filię Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku.

Swoje działania ukierunkował na intensyfikację działalności naukowo-dydaktycznej, nawiązując współpracę z Collegium Medicum w zakresie kształcenia studentów na kierunkach medycznych. W strategię i politykę ośrodka wpisał również działania na rzecz wspierania rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji kadry szpitala.

Jego autorskim projektem był nowatorski system żywienia pacjentów "all inclusive", oparty na organizacji żywienia hotelowego. Jako Dyrektor podejmował działania zarówno w obszarze jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i poprawy komfortu pobytu pacjenta w Centrum.

Jego wizja działania koncentrowała się na realizacji postawionego sobie założenia, że to pacjent ma być w centrum uwagi. To właśnie z myślą o pacjencie dążył do realizacji projektu budowy Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu. Nowoczesny obiekt stał się miejscem nie tylko rehabilitacji pacjentów obciążonych chorobą nowotworową, ale również miejscem treningów niepełnosprawnych sportowców.

Konsekwentnie realizując swoje założenia uczynił z bydgoskiego ośrodka onkologicznego jeden z najnowocześniejszych w kraju. W swoich planach strategicznych łączył widzę kliniczną z badaniami naukowymi co przełożyło się na realizację projektu budowy Innowacyjnego Forum Medycznego - ośrodka łączącego badania naukowe z personalizowaną onkologią. Był również pomysłodawcą budowy Polikliniki Centrum - wielospecjalistycznej przychodni.

Za wszystkie dokonania podejmowane nie tylko w zakresie poprawy dostępności do leczenia, ale i w obszarze poprawy efektywnego zarządzania organizacją dr n. med. Zbigniew Pawłowicz został wyróżniony tytułem Menedżera Roku w Ochronie Zdrowia, jak również uzyskał tytuł "Lider Roku 2005" w ochronie zdrowia.

Jego nowatorskie działania docenił również Prezydent Miasta Bydgoszczy wręczając mu w 2007 roku "Laur Andrzeja Szwalbego", zaś mieszkańcy Bydgoszczy wybrali dr n. med. Zbigniewa Pawłowicza na Bydgoszczanina Roku 2013.

Zbigniew Pawłowicz jest i zawsze będzie człowiekiem, który wywarł niewątpliwie wielki wpływ na obecny wizerunek Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe