Zakład Medycyny Nuklearnej

PET/CT

PET/CT to połączenie dwóch badań diagnostycznych: pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) oraz tomografii komputerowej (CT). Metoda PET pozwala zobrazować czynności tkanek i narządów. Polega na analizie zgromadzenia się znaczników (np. glukozy) w tkankach. Glukozy najbardziej potrzebują tkanki aktywne metabolicznie, których żarłoczne komórki ją pochłaniają w ogromnych ilościach, taką tkanką jest właśnie ta nowotworowa.

Natomiast tomografia komputerowa polega na prześwietleniu danej okolicy ciała promieniami rentgenowskimi i pomiarze ich pochłaniania przez tkanki. W ten sposób lekarz otrzymuje przekrój danej części organizmu.

W metodzie PET/CT, PET pokazuje, że w organizmie jest miejsce, które wykazuje aktywność metaboliczną, czyli prawdopodobne ognisko chorobowe, ale nie podaje konkretnej lokalizacji. Współpracująca z nim tomografia komputerowa pozwala dokładnie je określić.

Nasz ośrodek jako jeden z nielicznych w kraju może samodzielnie produkować znaczniki na potrzeby badań diagnostycznych PET/CT i PET/MR.

PET/MR

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest pierwszym szpitalem w Polsce posiadającym technologię PET/MR.

Badanie rezonansem magnetycznym (MR) jest jedną z najdokładniejszych form diagnostycznych. Sprawdza się przy wykrywaniu nowotworów, przerzutów, zmian chorobowych w tkankach.

W technice MR wykorzystuje się właściwości protonów wodoru (składnika wody w naszym organizmie), które w silnym polu elektromagnetycznym namagnesowują się i zaczynają wysyłać impulsy. Te impulsy przetwarzane są przez urządzenia elektroniczne i w ten sposób powstaje obraz badanych tkanek, widoczny na monitorze.

Badanie wykonywane jest podczas jednej procedury, gdyż skanery są połączone, a dane pobierane w tym samym czasie.

Podobnie jak w przypadku PET/CT, jedno urządzenie odpowiada za ukazanie anatomii (MR), drugie za funkcję fizjologiczną (PET). MR ma doskonały kontrast tkanek miękkich. PET/MR ma bardzo wysoką rozdzielczość obrazu i w badaniu nie używa się promieniowania jonizującego.

Badanie PET/MR nie znajduje się w koszyku usług gwarantowanych przez NFZ. Kwalifikacja do badania odbywa się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej po wcześniejszym umówieniu.

Badanie PET stosuje się aby:

 • zdiagnozować wczesne stany nowotworowe,
 • sprawdzić, czy wystąpiły przerzuty nowotworowe do innych narządów,
 • dokładnie zlokalizować ogniska patologiczne,
 • monitorować efekty prowadzonej terapii,
 • poszukać ognisk zapalnych w całym ciele.

ZAPRASZAMY na wirtualny spacer po Zakładzie Medycyny Nuklearnej

Scyntygrafia

Scyntygrafia to badanie obrazowe, w którym narządy wewnętrzne człowieka zostają uwidocznione za pomocą izotopów promieniotwórczych. Wykonywana jest głównie w przypadku choroby nowotworowej. Jest w pełni bezpieczna, a izotopy po krótkim czasie wydalane są z organizmu.

W badaniach scyntygraficznych wykorzystuje się niewielkie dawki izotopów emitujących promieniowanie, zwykle połączone ze związkami chemicznymi, które powodują ich gromadzenie w określonym narządzie. Izotopy w organizmie obrazuje się za pomocą scyntygrafu lub gammakamery. Na komputerze zostaje zarejestrowany obraz w postaci cyfrowej, przedstawiający rozkład nagromadzenia izotopu w organizmie.

Scyntygrafię wykonuje się w celu uzyskania graficznego podglądu narządów, przede wszystkim po to, aby ocenić ich położenie, wielkość, strukturę i przepływ. Za sprawą tej metody możliwe jest uwidocznienie obiegu hemoglobiny, moczu oraz żółci.

Wskazania do wykonania scyntygrafii

 • choroby nowotworowe
 • podejrzenie przerzutów nowotworowych
 • krwawienie z przewodu pokarmowego
 • podejrzenie chorób nerek
 • podejrzenie nieprawidłowości w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego
 • powtarzające się zapalenie płuc
 • choroby mięśnia sercowego
 • przewlekłe zapalenie wątroby

Laboratorium Produkcji Radiofarmaceutyków

W Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, w strukturze Zakładu Medycyny Nuklearnej funkcjonuje nowoczesne Laboratorium Produkcji Radiofarmaceutyków, na terenie którego znajduje się  Wytwórnia Radiofarmaceutyków Centrum Onkologii.

Dzięki własnościom promieniotwórczym radiofarmaceutyków stosowanych w diagnostyce obrazowej jesteśmy w stanie lokalizować ogniska nowotworowe w ich bardzo wczesnych stadiach rozwoju, a tym samym podjąć skuteczniejszą i wydajniejszą walkę z chorobą.

Działalność Laboratorium Produkcji Radiofarmaceutyków obejmuje znakowanie technetem Tc99m i galem Ga68 zestawów do diagnostyki scyntygraficznej oraz rozdozowywanie gotowych produktów radiofarmaceutycznych do terapii jodem I131, samarem Sm153, radem Ra223 i itrem Y90.

Wytwórnia Radiofarmaceutyków posiada nowoczesne laboratoria produkcji, kontroli jakości oraz pracownię cyklotronu, a ponadto wysoko wyspecjalizowaną pracownię mikrobiologii farmaceutycznej zlokalizowaną na terenie Zakładu Mikrobiologii.

W wyniku pozytywnie zakończonej inspekcji przeprowadzonej przez inspektorów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Wytwórnia Radiofarmaceutyków w Centrum Onkologii w Bydgoszczy otrzymała w drodze Decyzji nr GIF–IW-400/0463/01/484/31/15 zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego FDG POZYTON (substancja czynna: Fluodeoksyglukoza[18F])

Dnia 26.05.2021 r. Wytwórnia Radiofarmaceutyków Centrum Onkologii w Bydgoszczy uzyskała w drodze Decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenie nr 26425 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego FDG POZYTON.

Wytwórnia Radiofarmaceutyków Centrum Onkologii w Bydgoszczy oferuje produkt leczniczy FDG POZYTON 250-3100 MBq/mL na czas kalibracji – roztwór do wstrzykiwań, wytwarzany w warunkach nadzorowanych, spełniających wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, zapewniając tym samym produkt najwyższej jakości. Wysoki standard produkcji osiągany jest również przy udziale wykwalifikowanej kadry, której wysokie doświadczenie jest potwierdzone wieloletnią produkcją radiofarmaceutyków na potrzeby własne Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Cały proces wytwarzania produktu jest szczegółowo dokumentowany.

Naszym głównym celem zgodnie z wdrożonym i utrzymywanym Farmaceutycznym Systemem Jakości i zatwierdzoną Polityką Jakości

jest utrzymanie wysokiego standardu działalności Wytwórni z jednoczesnym dążeniem do ciągłego doskonalenia realizowanych procesów w tym przede wszystkim dostarczania klientom produktu o jak najwyższej jakości.

Kontakt do Zakładu
Koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej dr hab. n. med. Bogdan Małkowski
Koordynator w Laboratorium Produkcji Radiofarmaceutyków dr n. med. Jolanta Czuczejko
Jak się zarejestrować na badanie PET/CT i PET/MR?

Badania PET/CT i PET/MR są wykonywana w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w budynku C. W celu rejestracji na badanie PET/CT i PET/MR należy przesłać skierowanie/kod skierowania do sekretariatu Zakładu na adres email: sekretariatzmn@co.bydgoszcz.pl W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska pacjenta, kodu skierowania oraz aktualnego numeru telefonu. Po weryfikacji skierowania osoba odpowiedzialna za rejestrację skontaktuje się z pacjentem.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe