Zakład Mikrobiologii

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług mikrobiologicznych z zakresu  mikrobiologii medycznej dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych. Wykonujemy usługi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Oferujemy szeroki panel  badań. Badania są wykonywane według zwalidowanych/zweryfikowanych oraz udokumentowanych metod badawczych. Stosujemy zarówno metody klasyczne (hodowlane, biochemiczne, serologiczne), jak i bardzo zaawansowane molekularne metody identyfikacji drobnoustrojów i wykrywania genów oporności, metody spektrometrii masowej, metody spektrometrii FT-IR. Zgodnie z naszą polityką jakości stale podnosimy jakość usług. Wprowadzamy najnowocześniejsze technologie, stosujemy aktualne rekomendacje z zakresu mikrobiologii medycznej. Nasz personel posiada kompetencje do realizacji działalności laboratoryjnej, spełnia wymagania dotyczące wykształcenia. Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, odbywają szkolenia, nabywają nowych umiejętności, aby zapewnić wiarygodne wyniki badań.  

Monitorujemy ważność wyników badań. Monitorowanie jest planowane i poddawane przeglądom. Aby zapewnić ważność wyników badań prowadzimy kontrolę wewnątrzlaboratoryjną, bierzemy udział w licznych badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych (POLMICRO, LABQUALITY, NEQAS, QCMD, LGC AXIO PT), uzyskując pozytywne wyniki. Ustanowiliśmy i monitorujemy wskaźniki jakości świadczonych przez nas usług. Dbamy o to, aby wyniki naszych badań były przydatne w procesie diagnozowania i leczenia pacjentów i były uzyskiwane w możliwie najkrótszym czasie. Dlatego współpracujemy z kadra lekarską i pielęgniarską.

W 2015 r. jako pierwsze laboratorium mikrobiologiczne funkcjonujące w szpitalu publicznym w Polsce wdrożyliśmy  system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 15189:2013-05 Laboratoria medyczne wymagania dotyczące jakości i kompetencji  i uzyskaliśmy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie dla laboratorium medycznego na wykonywanie badań zgodnie z zakresem Nr AM 010. Ciągle pozostajemy w grupie nielicznych laboratoriów mikrobiologicznych w Polsce, które wdrożyły ten system zarządzania. Spełnienie wymagań i utrzymywanie przez nasze laboratorium kompetencji jest poddawane systematycznej ocenie przez jednostkę akredytującą.

Raporty z badań, objętych zakresem akredytacji  wydawane przez laboratorium akredytowane  są uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień i gwarantują bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług.

Aktualnie na liście naszych usług znajdują się badania akredytowane w ramach elastycznego zakresu akredytacji. Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Zakładzie Mikrobiologii

Od kilkunastu lat świadczymy też usługi z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej. W naszych pracowniach wykonujemy badania czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania oraz jałowości radiofarmaceutyków i cytostatyków. Również w tym zakresie uczestniczmy od lat w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych (PHARMASSURE). Jako część Wytwórni Radiofarmaceutyków posiadamy Certyfikat GMP (ang. Good Manufacturing Practice) na badania mikrobiologiczne: produkty sterylne.

Oprócz działalności diagnostycznej aktywnie uczestniczymy w kontroli zakażeń szpitalnych. Wykonujemy badania przesiewowe w kierunku patogenów alarmowych, badania czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, endoskopów. Przeprowadzamy mapowanie dla celów epidemiologicznych i terapeutycznych.

W naszym Laboratorium mikrobiologii medycznej prowadzimy staże w zakresie technik badań mikrobiologicznych dla osób specjalizujących się w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Prowadzimy także praktyki wakacyjne dla studentów kierunków medycznych.

Uczestniczymy w konferencjach naukowych. Prowadzimy działalność naukową. Współpracujemy z  ośrodkami naukowymi, co zaowocowało licznymi publikacjami naukowymi.

Ostatnie publikacje

 • Szymankiewicz M, Jarzynka S, Koryszewska-Bagińska A, Nowikiewicz T. The Impact of Nasal Staphylococcus aureus Carriage on Surgical-Site Infections after Immediate Breast Reconstruction: Risk Factors and Biofilm Formation Potential. Med Sci Monit. 2023 Sep 13;29:e940898. doi: 10.12659/MSM.940898. PMID: 37700508.
 • Szymankiewicz M, Kamecki K, Jarzynka S, Koryszewska-Bagińska A, Olędzka G, Nowikiewicz T. Case Report: Echinocandin-Resistance Candida glabrata FKS Mutants From Patient Following Radical Cystoprostatectomy Due to Muscle-Invasive Bladder Cancer. Front Oncol. 2021 Dec 15;11:794235. doi: 10.3389/fonc.2021.794235. PMID: 34976835; PMCID: PMC8714647.
 • Szymankiewicz M, Stefaniuk E, Baraniak A, Nowikiewicz T. Clinical and Molecular Findings of Infections Caused by Extended-Spectrum β-Lactamase-Producing Enterobacterales in Patients with Solid Tumors: A Single-Center Study. Microb Drug Resist. 2021 Nov;27(11):1470-1481. doi: 10.1089/mdr.2020.0530. Epub 2021 Jul 14. PMID: 34264754.
 • Szymankiewicz M, Nowikiewicz T, Stefaniuk E, Baraniak A. Characteristics of ESBL-Producing Enterobacterales Colonizing the Gastrointestinal Tract in Patients Admitted to the Oncological Hospital. Curr Microbiol. 2021 Feb;78(2):642-648. doi: 10.1007/s00284-020-02334-3. Epub 2021 Jan 4. PMID: 33398444.
 • Nowikiewicz T, Szymankiewicz M, Zegarska B, Biedka M, Nakonowska B, Nowikiewicz M, Zegarski W. Clinical outcomes of hyperbaric oxygen therapy in treatment of postoperative chronic Pseudomonas aeruginosa wound infection following implant reconstruction of the breast. Postepy Dermatol Alergol. 2020 Dec;37(6):1009-1011. doi: 10.5114/ada.2019.88652. Epub 2019 Oct 15. PMID: 33603623; PMCID: PMC7874862.
 • Szymankiewicz M, Nowikiewicz T. Etiology of candidemia in patients with solid tumors – 7 years of experience of one oncology center. Neoplasma. 2020 Nov;67(6):1391-1399. doi: 10.4149/neo_2020_200204N105. Epub 2020 Jul 13. PMID: 32657610.
 • Szymankiewicz M, Nakonowska B. Rapid Detection of Bloodstream Pathogens in Oncologic Patients with a FilmArray Multiplex PCR Assay: a Comparison with Culture Methods. Pol J Microbiol. 2018 Mar 9;67(1):103-107. doi: 10.5604/01.3001.0011.6149. PMID: 30015431.
Kontakt do Zakładu
Kierownik Zakładu Mikrobiologii dr hab. n. med. i n. o zdr. Maria Szymankiewicz
Kierownik Pracowni Mikrobiologii Medycznej Mgr Katarzyna Wiśniewska
Kierownik Pracowni Mikrobiologii Farmaceutycznej Mgr Kinga Mróz

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe