Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych

Zobacz stronę Zakładu www.zuom.bydgoszcz.pl

O nas

Jako zakład działamy w Polsce od 1996 r., kiedy to została uruchomiona pierwsza instalacja termicznego przekształcania oparta na technologii węgierskiej firmy MESTER.

W roku 2004 uruchomiliśmy i eksploatujemy instalację termicznego przekształcania opartą na piecu wielostopniowym, w której możemy unieszkodliwiać głównie odpady medyczne i weterynaryjne. W roku 2015 uruchomiliśmy drugą instalację opartą o technologię z piecem obrotowym oraz systemem oczyszczania spalin SNCR i katalizatorem wolframowo-wanadowym.

W ramach  tej technologii odzyskujemy ciepło w postaci pary oraz produkujemy wodę lodową za pomocą agregatu absorpcyjnego.

Prowadzimy działalność w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), czego potwierdzeniem jest nadany nam indywidualny numer rejestrowy 000009737.

Odbiór

Odpady odbieramy od klienta własnym transportem. Na życzenie klienta podstawiamy także pojemniki na odpady medyczne.

Unieszkodliwienie

Stosujemy najnowocześniejszą technologię spalania odpadów. W sposób ciągły monitorujemy poziom zanieczyszczenia powietrza i dbamy ze szczególną starannością o stan naszego środowiska.

Oferta

Podstawową usługą oferowaną naszym klientom jest termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne – metodą D10 wraz z odzyskiem energii – proces R1, z zachowaniem wszystkich przepisów prawa.

Odbieramy i unieszkodliwiamy głównie:

 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • odpady farmaceutyczne, przeterminowane leki, leki z grupy prekursorów – psychotropowe,
 • odpady pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi należące do kategorii 3.

Proponujemy naszym klientom bezpośrednią współpracę gwarantującą obsługę
w zakresie:

 • odbioru odpadów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
 • obsługę logistyczną,
 • transportu odpadów środkami własnymi lub zleconymi,
 • podstawienia odpowiednich pojemników,
 • termicznego unieszkodliwienia odpadów – proces D10 wraz z odzyskiem energii –proces R1,
 • wystawiania dodatkowych zaświadczeń,
 • doradztwa w zakresie postępowania z odpadami,

Oferujemy usługę dostosowaną do potrzeb naszych klientów, bez względu na rodzaj wykonywanej przez nich działalności. Naszymi klientami są zarówno zakłady opieki zdrowotnej jak i prywatne gabinety lekarskie, stomatologiczne, weterynaryjne, laboratoria, apteki, zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, zakłady pogrzebowe, instytucje administracyjne oraz inne podmioty, w tym zajmujące się tylko transportem odpadów.

Gwarantujemy pełną kontrolę nad przemieszczaniem się odpadów z miejsca ich wytwarzania aż do miejsca ich unieszkodliwienia, zapewniając ciągłości usługi.

Nasza kadra dba o to, aby działania, które podejmujemy były zawsze zgodne ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

  Masz pytania? Skorzystaj z formularza

  *Obowiązkowe