Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia

W Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia zajmujemy się organizacją badań przesiewowych oraz edukacją zdrowotną (stacjonarną i wyjazdową). Organizujemy wykłady, uczymy panie samobadania piersi, uświadamiamy społeczeństwo, jak istotne są badania profilaktyczne i prowadzenie zdrowego trybu życia. W Zakładzie działają następujące poradnie:

  • Chorób Piersi,
  • Ginekologiczna,
  • Genetyczna.

W Zakładzie wykonywane są badania z zakresu profilaktyki onkologicznej:

  • szyjki macicy – badania cytologiczne – bezpłatne, bez skierowania, są dedykowane dla pań między 25-64 rokiem życia raz na 36 miesięcy
  • piersi – mammografia – bezpłatna, bez skierowania, mogą z niej skorzystać kobiety w wieku 45-74 lat raz na 24 miesiące; badanie jest również wykonywane w mammobusie, który dociera do wielu odległych miejscowości w regionie
  • opieki genetycznej

Zakład prowadzi działania edukacyjne zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych, w trybie stacjonarnym i wyjazdowym. Odbywają się spotkania edukacyjne uświadamiające i podnoszące świadomość prozdrowotną społeczeństwa. Przekazywana jest wiedza dotycząca olbrzymiej wagi badań profilaktycznych oraz prowadzenia zdrowego trybu życia w oparciu o Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Od kilku lat wspólnie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy organizowany jest program „Szkoła w profilaktyce onkologicznej”. Odpowiednio przeszkoleni nauczyciele (certyfikat edukatora onkologicznego) realizują na terenie swoich szkół autorskie programy profilaktyczne. Są one następnie oceniane i nagradzane poprzez wręczenie szkołom tytułu „Szkoły promującej zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia znajduje się w budynku „D”

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe