Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi medyczne polegające na badaniu składu jakościowego i ilościowego elementów morfotycznych, substancji, enzymów i markerów immunobiochemicznych we krwi, szpiku, moczu, kale i płynach ustrojowych.

Zakład wykonuje badania dla pacjentów Centrum Onkologii – szpitalnych i ambulatoryjnych a także dla zleceniodawców zewnętrznych (według zawartej umowy) i klientów indywidualnych.

Badania wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel przy użyciu zaawansowanych technologii i nowoczesnego wyposażenia, które gwarantują wysoką wiarygodność wyników badań.

Zakład uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach kontroli wiarygodności wykonywanych badań, które potwierdzają, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką. W 2015 roku Zakład jako jeden z nielicznych w Polsce uzyskał akredytację PCA nr AM 010 według normy PN-EN ISO 15189:2013-05. Zakres akredytacji laboratorium jest dostępny na stronie PCA www.pca.gov.pl, natomiast badania wykonywane w ramach zakresu elastycznego są przedstawione w pliku poniżej: Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Zakres akredytacji Laboratorium medycznego Nr AM 010

Kontakt do Zakładu
Kierownik Zakładu mgr Agnieszka Kaczmarczyk
Kierownik Techników mgr Anetta Słupicka
Rocznie przeprowadzamy około 1 000 000 badań diagnostycznych z zakresu
  • hematologii
  • hemostazy
  • biochemii i immunologii
  • markerów nowotworowych
  • diagnostyki hormonalnej
  • analityki ogólnej

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe