Konkursy ofert

13.06.2024 – konkurs ofert: „Udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno – Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku”

Zamówienia publiczne

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
85-796 Bydgoszcz
ul. dr I. Romanowskiej 2
Tel.: 0-52/374-33-00;
374-32-08 faks: 0-52/374-33-01

ogłoszenie o konkursie ofert na „Udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno – Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku”.

06.03.2024 – konkurs ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.04.2024 r. do 31.12.2024 r.


Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w Poradni Radioterapii /Oddziale KI. Radioterapii/Zakładzie Radioterapii oraz w Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku przez lekarza specjalistę w zakresie radioterapii onkologicznej.


06.02.2024 – konkurs ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych


Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez;
grupa I: lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej/ chirurgii onkologicznej w
O/KI. Chirurgii Onkologicznej;
grupa II: lekarza w zakresie: pełnienia funkcji koordynatora świadczeń zdrowotnych w
Oddziale Klinicznym Onkologii odc. A.

08.12.2023 – konkurs ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
grupa I: lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii;
grupa II: lekarza specjalistę z zakresu genetyki klinicznej w Poliklinice Centrum Onkologii;
grupa III: lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii,
grupa lVa: lekarza specjalistę z medycyny nuklearnej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej,
grupa IVb: magistra elektroradiologii w Zakładzie Medycyny Nuklearnej,
grupa V: technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii
Interwencyjnej.

07.11.2023 – konkurs ofert – lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 grudnia 2023 do 31 grudnia 2024 przez lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii.

06.10.2023 – konkurs ofert – lekarz ginekolog w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 2 listopada 2023 do 31 grudnia 2024 przez lekarza ginekologa w Oddziale Klinicznym Ginekologii Onkologicznej.

22.09.2023 – konkurs ofert – lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 października 2023 do 31 grudnia 2024


Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 dni w tygodniu przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.

07.08.2023 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2024 r.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
grupa I a – fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej
Grupa Ib- fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej
grupa II – technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
grupa III – lekarza specjalistę z zakresu chirurgii ogólnej łub chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów.

16.06.2023 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r.

18.05.2023 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 czerwca 2023 do 31 grudnia 2024 oraz od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2024

Strona 1 z 3

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe