Konkursy ofert

14.09.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 01.10.2022 do 31.12.2024. Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Dziale Sal Operacyjnych.

11.08.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2024. Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Dziale Sal Operacyjnych.

15.06.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert na udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno – Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

28.04.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 16 maja 2022 do 31 grudnia 2024

  • Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii.
07.04.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 2 maja 2022 do 31 grudnia 2024

  • Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Dziale Sal Operacyjnych.
14.02.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024

  • grupa I – lekarz specjatista z chirurgii onkologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Onkologicznej,
  • grupa II – technik elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.
02.02.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2024

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • Grupa I – lekarza specjalistę z laryngologii w Poradni Laryngologicznej w Poliklinice,
  • Grupa II – lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Ambulatorium Chemioterapii w Bydgoszczy ( w tym pełnienie dyżurów ) oraz w Ambulatorium Chemioterapii w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku.
11.01.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 grudnia 2024r.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
Grupa I – lekarza specjalistę z urologii w Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej,
Grupa II – lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii,
Grupa III – lekarza specjalistę z laryngologii w Poradni Laryngologicznej w Poliklinice,
Grupa IV -lekarza specjalistę z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów.