Konkursy ofert

12.01.2023 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01 lutego 2023 do 31 grudnia 2024.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

1) Grupa I – lekarza specjalistę z neurochirurgii w Zakładzie Neuroonkologii i Radiochirurgii – dostępność w poniedziałki i środy w zależności od harmonogramu konsylium
2) Grupa II – lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii lub chirurgii w Zakładzie Endoskopii

15.12.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024.

Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
1) Grupa I – lekarza specjalistę z neurochirurgii w Zakładzie Neuroonkologii i Radiochirurgii – dostępność w poniedziałki i środy w zależności od harmonogramu konsylium;
2) Grupa II – lekarza specjalistę/ w trakcie specjalizacji w zakresie patomorfologii w Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii;
3) Grupa III – lekarza specjalistę z gastroenterologii w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
4) Grupa IV – fizyka medycznego w Zakładzie Fizyki Medycznej.

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spełniające wymagania określone w Zał. Nr 4 do SWKO.

16.11.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert na udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań mikrobiologicznych ( grupa od I – VI )

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań mikrobiologicznych dla pacjentów Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.


Do składania ofert zaproszone są podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej oraz spełniające wymagania określone w SWKO.

20.10.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2025 roku:
Do składania ofert zaproszone są podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami:

  1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy – Grupa I
  2. Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku- Filii Centrum – Grupa II

18.10.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 10 listopada 2022 do 31 grudnia 2024

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:


1) Grupa I – lekarza specjalistę z laryngologii w Poradni Laryngologicznej w Poliklinice w Bydgoszczy – co najmniej 12 godzin tygodniowo, w godzinach ustalonych pomiędzy Przyjmującym Zamówienie a Udzielającym zamówienia,
2) Grupa II – lekarza specjalistę z laryngologii w Gabinecie Laryngologicznym w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku – Filii Centrum – co najmniej 10 godzin tygodniowo, w godzinach ustalonych pomiędzy Przyjmującym Zamówienie a Udzielającym zamówienia,
3) Grupa III – lekarza specjalistę z laryngologii w Zakładzie Radioterapii w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku – Filii Centrum – raz w tygodniu na 2 godziny, w godzinach ustalonych pomiędzy Przyjmującym Zamówienie a Udzielającym zamówienia.

14.09.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 01.10.2022 do 31.12.2024. Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Dziale Sal Operacyjnych.

11.08.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2024. Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Dziale Sal Operacyjnych.

15.06.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert na udzielanie specjalistycznych badań z zakresu badań laboratoryjnych dla pacjentów Centrum Diagnostyczno – Leczniczego oraz Zakładu Radioterapii we Włocławku

28.04.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 16 maja 2022 do 31 grudnia 2024

  • Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z onkologii klinicznej w Oddziale Klinicznym Onkologii.
07.04.2022 – Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
w Bydgoszczy; ul. dr Izabeli Romanowskiej 2;
85-796 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 2 maja 2022 do 31 grudnia 2024

  • Przedmiot konkursu ofert obejmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Dziale Sal Operacyjnych.
Strona 1 z 2
  • 1
  • 2

Kontakt

Call Center (52) 374 31 10

    Masz pytania? Skorzystaj z formularza

    *Obowiązkowe